Товариство і дружба — близькі, тісно пов’язані між собою поняття. У них відображені як би два різних етапи в розвитку відносин між людьми. Першим етапом на шляху до виховання дружби є товариство. У міру свого розвитку товариські відносини переростають в дружбу, набуваючи характеру глибших, особистих відносин, заснованих на симпатії, глибокій повазі і прихильності однієї людини до іншої.

Виховання дружби і почуттів у дітей та юнацтва, виховання почуття любові, статеве виховання

Виховання дружби

Дружба — одне з вищих моральних почуттів людини, заснованих на спільності інтересів, вона проявляється у взаєморозумінні та взаємодопомозі, набуває характеру взаємної симпатії і прихильності.

Основи товариства і дружби закладаються в процесі колективного спілкування дітей під впливом розвитку їх самосвідомості і постійної колективної діяльності.

У навчальних закладах, де навчається молодь, що досягла юнацької зрілості, питання виховання правильних взаємин між ними набувають особливого значення. Тут спостерігається висока інтенсивність спілкування під час навчального процесу, спільній суспільно корисній діяльності, спостерігаються різноманітні зв’язки з колективами дорослих, де молоді люди проходять практику. Все це створює основу для зміцнення товариських зв’язків і виникнення дружби між ними.

З огляду на ту обставину, що виховання дружби, а надалі дружні відносини це не короткочасний акт спілкування, а тривалі тісні зв’язки між молодими людьми (і якщо вони утворюються між представниками різних статей, то дружба часто переростає в любов, що зберігається на все життя), педагогам і вихователям слід особливу увагу приділяти вивченню учнів в період, коли в колективі починають складатися відносини товариства і дружби, допомогти учням розібратися в своїх почуттях, розкрити перед ними ідейну і моральну основу дружби і товариства, вберегти від помилкового розуміння товариства і дружби як взаємного приховування, збереження в таємниці поганих вчинків одного, вихваляння його негативних сторін, слабкостей і т. п. Підкреслюючи шкоду такої «дружби», знаменитий Леонардо да Вінчі говорив, що противник, який шукає ваші помилки, корисніший, ніж друг, який бажає їх приховати.

Виховання основ дружби і людських почуттів

Основою справжньої, міцної дружби є загальні корисні для особистості, колективу, всього суспільства цілі, інтереси і прагнення. Дружба, яка обмежується лише розвагами, порожнім проведенням часу заради забави, не може бути міцною і тривалою, вона розвалиться при першому ж зіткненні різних характерів, різних точок зору, поглядів.

Виховання дружби і товариства

Виховання дружби і товариства, формування правильних взаємин між юнаками та дівчатами вимагає від наставників, викладачів великої обережності, такту, знання психології юнацького віку як віку мрій і фантазій, пориву почуттів, віку великої енергії, ентузіазму, прагнення до героїчного, внутрішньої потреби усвідомити своє місце в суспільному житті і т. д.

У навчальних закладах, де між педагогами і учнями встановилися відносини довіри і товариського схильності, учні з великим бажанням відгукуються на пропозиції викладачів, класних керівників поговорити про питання дружби і любові. Великий інтерес в учнів викликають бесіди, лекції, диспути, вечори відповідей на питання, де розкриваються найрізноманітніші сторони відносин дружби і любові:

  • яким повинен бути справжній друг;
  • дружба — всепрощення або висока взаємна вимогливість;
  • що таке любов і т. д.

Виховання почуття любові

При появі між юнаками та дівчатами почуттів любові вихователям, педагогам, батькам не слід гасити ці світлі, ніжні юнацькі почуття.

Завдання вихователів — допомогти молодим людям розібратися в цих почуттях, розкрити перед ними велике значення моральної сторони почуттів дружби і любові, розуміння ними того, що справжня любов є джерелом великого натхнення, творчого дерзання, непохитності і твердості духу, ідейних позицій.

Таким чином, справжня любов з’єднує в собі інтимні і морально-громадянські почуття. Тому, якщо юнак і дівчина по-справжньому люблять один одного, вони намагаються бути краще, сердечніше, з глибокою увагою ставляться до порад один одного, прагнуть виправити свої недоліки. Справжня любов є джерелом духовного збагачення і морального зростання молодих людей.

Статеве виховання

Крім виховання дружби та інших почуттів, певне місце тут має зайняти статеве виховання як складова частина морального виховання і статевої освіти.

Статеве виховання полягає в засвоєнні молоддю суспільно-історичного досвіду взаємовідносин статей, а з ним і багатства справжніх людських почуттів, розуміння того, що в висококультурному, доброчесну суспільстві статеві стосунки людей опосередковані морально виправданими цінностями.

Статеве просвітництво полягає в тому, що молодь, як правило, окремо юнаків і дівчат, організовано (колективно або індивідуально) інформують про особливості та механізми, як фізіологічні, так і психологічні, статевого життя. До здійснення статевого виховання і статевої освіти, крім педагогів, слід залучати лікарів, юристів, але при дотриманні обов’язкової умови: це повинні бути люди високоосвічені, що володіють педагогічним тактом, великим життєвим досвідом, в тому числі досвідом сімейного життя, і користуються глибокою повагою і довірою у молоді.

Для встановлення і закріплення правильних взаємин між юнаками та дівчатами необхідний тісний зв’язок між навчальним закладом і сім’єю. Без допомоги батьків, без правильного розуміння ними питань виховання дружби і любові молоді важко виховувати і підтримувати правильні відносини між учнями. З цією метою навчальні заклади повинні планувати заходи зі статевого виховання не тільки з учнями, а й з батьками; допомогти батькам знайти правильні рішення в зв’язку зі змінами, що відбуваються у дітей під впливом статевого дозрівання, підказати, як вчити їх управляти своїми почуттями та ін.

Таким чином, середні спеціальні навчальні заклади разом з батьківською громадськістю, виховуючи в учнів товариство і дружбу, одночасно вирішують завдання великої суспільної важливості:

  1. підготовку молоді до особистого, сімейного життя;
  2. виховують у них доброту, щирість, повагу і прихильність до оточуючих людей, товаришів по навчанню, колективу викладачів, батьків.

Правильне виховання дружби та інших почуттів у молоді має велике значення для суспільства.

Поділитись: